Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmerīšana ietver zemes robežu plāna, zemes vienības daļas robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumiem, atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošanu un saskaņošanu ar nepieciešamajām institūcijām.

Kad tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana?

○ Nosakot robežas, lai izgatavotu zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus;

○ Zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai Zemesgrāmatā;

○ Sadalot vai apvienojot zemes vienības;

○ Pārkārtojot zemes vienību robežas;

○ Atjaunojot apvidū neesošās robežzīmes;

○ Robežstrīdu risināšanai;

○ Nomas reģistrēšanai Zemesgrāmatā (zemes vienības daļas robežas noteikšanai);

○ Meža zemju atmežošanas vai lauksaimniecības zemes ierīkošanas plāna izveidei;

○ Situācijas un apgrūtinājumu plāna aktualizācijai.