Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projekts ir zemesgrāmatā ierakstītam īpašumam vai īpašumiem izstrādāts projekts, kas sevī ietver teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumus.

Kad tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts?

○ Zemes vienības sadalīšanai;

○ Zemes vienību robežu pārkārtošanai;

○ Detālplānojuma ietvaros.