Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Topogrāfiskā plāna izgatavošana

Topogrāfiskā plāna izgatavošanu var uzskatīt par vienu no svarīgākajām mērniecības daļām. Galvenais mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par apvidus objektiem, reljefu, kā arī apakšzemes komunikācijām, ko vēlāk attēlot topogrāfiskajā plānā, kas var kalpot par pamatu būvprojekta izstrādei.

Mēs veicam sekojošas topogrāfiskās izpētes:

○ topogrāfiskā uzmērīšana virszemes un apakšzemes konstrukcijām un komunikācijām;

○ izpildmērījumu topogrāfiskā uzmērīšana;

○ vispārēja topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izgatavošana;

○ 3D (trīs dimensijās) topogrāfiskā plāna modeļa izgatavošana.