Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Plūdu analīze

Visām ES dalībvalstīm ir jākartē tās teritorijas, kuras ir pakļautas plūdu riskam gadījumā, ja paaugstinās jūras līmenis, pārplūst upes vai līst spēcīgs lietus.

Valstīm ir jāizveido plūdu risku kartes un jāveic attiecīgi pasākumi, lai mazinātu risku, ka plūdi var apdraudēt cilvēku drošību vai nodarīt kaitējumu videi, infrastruktūrai un īpašumam.

Tāpēc ir nepieciešami attiecīgo teritoriju precīzi augstuma modeļi, lai noteiktu, kuras zonas var būt pakļautas plūdiem un kādā ūdens līmenī. Gaisa LiDAR sensors ir dabiska metode, lai iegūtu datus no plašām teritorijām un izveidotu precīzu apvidus modeli.