Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Meža inventarizācija

Gaisa LiDAR sensora meža punktu mākoni var izmantot, lai aplēstu meža raksturīgās iezīmes, piemēram, koku vidējo augstumu, lapotnes blīvumu, biomasas apjomu, koksnes krāju un veģetācijas segumu. Izmantojot skenēšanas sistēmas ar mazāku lāzera stara seguma zonu, maksimālu signāla jaudu un, iespējams, arī papildu sensorus atbalsta datu (piemēram, dabisku krāsu vai infrasarkanu attēlu) iegūšanai, par atsevišķiem kokiem var iegūt vēl vairāk informācijas — noskaidrot to augstumu, lapotnes diametru un sugu.

Iegūtos datus var izmantot, lai uzraudzītu meža augšanu, vētru vai ugunsgrēku nodarīto kaitējumu, koku ciršanu, kā arī lai aplēstu koku vērtību finansiālā izteiksmē pēc to nociršanas. Specifiskā informācija atvieglo meža pārvaldību, uzlabojot mežu kvalitāti,  palielinot peļņu, kā arī uzturot kvalitatīvu vidi. Turklāt informācija par lapotnes blīvumu un meža biomasu palīdz prognozēt meža ugunsgrēku izplatīšanās virzību un tādējādi atvieglo ugunsdzēsēju darbu un evakuācijas veikšanu.

Atbilstošs apvidus modelis, kas iegūts no zemes punktiem punktu mākonī, ir pamats lielākajai daļai iepriekš izmantojamo jomu. Programmatūra var izmantot visu signāla informāciju, lai atšķirtu zemes virsmu, piemēram, iegūtu papildu punktus zonās, kur sākotnējais punktu mākonis nenodrošināja zemes punktus, vai izmantojot saņemtās informācijas īpatnības, lai uzlabotu automātiskas zemes klasifikācijas rezultātus.