Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Elektroapgāde

Elektroapgādes līniju koridori ir teritorijas, kuras bieži vien nav viegli pieejamas, tādēļ koridorus var būt grūti apsekot. LiDAR sistēmai, kas darbojas nelielā augstumā uz gaisa platformas, ir viegli piekļūt, ātri un rentabli, nepakļaujot cilvēkus riskam, apsekot pat visnelīdzenākās teritorijas. Sistēma sniedz precīzu informāciju par vadu, struktūru, veģetācijas un zemes izvietojumu elektropārvades līnijas koridorā.

Programmatūra piedāvā rīkus lidojuma līniju saskaņošanai, lāzera punktu klasificēšanai, zemes teritorijas modelēšanai, pamatojoties uz klasificētajiem punktiem, kā arī vadu, pieslēgumu un torņu vektorizēšanai. Vektora datus var integrēt profesionālā programmatūrā un tādējādi izmantot termiskās slodzes izpētes veikšanai, pārbūves/vadu maiņas projektu analīzei, kā arī projektējamo būvju prognozējamo rezultātu iegūšanai.

Informācija par tā dēvētajiem „bīstamajiem objektiem” ir noderīga, lai uzraudzītu brīvas vides nodrošinājumu ap elektropārvades līniju. Tādējādi, iegūstot kartes, kurās redzama bīstamu objektu atrašanās vieta, uz konkrēto vietu var nosūtīt strādnieku brigādi, lai tā, piemēram, likvidē kokus, pirms tie bojā elektropārvades līniju, augot pārāk tuvu vadiem, nokrītot uz vadiem vētras laikā vai radot lokpārklāšanos meža ugunsgrēku laikā. Strādājošie smagās tehnikas operatori var saņemt norādes, lai nesarautu vadus vai neapdraudētu sevi, saskaroties ar augstsprieguma vadiem.