Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Izpildmērījuma plāna izgatavošana

izpildmērījums - topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, ievērojot normatīvos noteiktās prasības;

izpildmērījuma plāns – plāns, kurā attēlo būves vai inženierkomunikācijas izpildmērījumu laikā iegūto topogrāfisko informāciju