Mērniecība

Topogrāfija

LiDAR punktu mākonis

 

 

Citi pakalpojumi

○ ēkas būvasu nostiprināšana dabā uz būvasu pagarinājumiem un ēkas būvasu akta saskaņošana;

○ ēkas izpildmērījuma plāns ēkas nodošanai ekspluatācijā;

○ derīgo karjera izrakteņu tilpuma aprēķins;

○ nivelēšanas darbi;

○ karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana;

○ inženierkomunikāciju nospraušanas darbi.