Ģeodēzija
Mērniecība
Topogrāfija

Būvniecība
Restaurācija
Inženiertīkli

Projektēšana
Pārplānošana
Ainavu arhitektūra

 

 

Izpilduzmērījumi ēkām, būvēm un komunikācijām
Topogrāfiskā uzmērīšana

 • Kadastrālā uzmērīšana

  Kad tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana?

  vairāk...
 • Topogrāfiskais plāns

  Galvenais mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par apvidus objektiem.

  vairāk...
 • Zemes ierīcības projekts

  Kad tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts?

  vairāk...